Zöngés: b, d, dz, dzs, g, gy, j/ly, l, m, n, ny, r, v, z, zs, Zöngétlen: p, t, c, cs, k, ty, f, sz, s, h,

Válogassuk szét a mássalhangzókat!

tekijä

Teema

Vaihtoehdot

Tulostaulu

Vaihda mallia

Interaktiiviset

Säilytetäänkö automaattisesti tallennettu tehtävä ?