1) Η Επανάσταση ξεκίνησε: a) Τον Ιανουάριο του 1821 b) Το Μάρτιο του 1821 c) Τον Απρίλιο του 1821 2) Η Επανάσταση ξεκίνησε από την Πελοπόννησο γιατί: a) ήταν ισχυρή η παρουσία της Φιλικής Εταιρείας b) γιατί υπήρχαν καλύτεροι πολεμιστές c) γιατί το αποφάσισε ο Κολοκοτρώνης 3) Συντονιστές του αγώνα ήταν: a) Ο Υψηλάντης και ο Κολοκοτρώνης b) Ο Παπαφλέσσας και ο Κολοκοτρώνης c) Ο Ξάνθος και ο Κολοκοτρώνης 4) Η στρατολόγηση πολεμιστών έγινε: a) Στις 15 Απριλίου στην Μονή Σέκου b) Στις 12 Μαρτίου στο Σούλι c) Στις 12 Μαρτίου στην Τριπολιτσά στη Μονή της Αγίας Λαύρας 5) Στις 23 Μαρτίου παραδόθηκε στους Έλληνες: a) η Πάτρα b) η Καλαμάτα c) η Σπάρτη 6) Η επαναστατική επιτροπή στην Πάτρα είχε ηγέτη: a) τον μητροπολίτη Παλαιών Πατρών Γερμανό b) τον Αλέξανδρο Υψηλάντη c) τον Κολοκοτρώνη 7) Διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο της επανάστασης έγινε: a) Η Τριπολιτσά b) Το Ναύπλιο c) Η Αθήνα 8) Μεγάλη ανάγκη για την επιτυχία της επανάστασης ήταν: a) η αύξηση των στρατευμάτων b) η δημιουργία φρουρίων c) η οργάνωση συντονισμένου σχεδίου

Η Επανάσταση στην Πελοπόννησο

Classement

Style visuel

Options

Changer de modèle

Restauration auto-sauvegardé :  ?