Wymień 3 przedmioty służące do sprzątania., Wymień 2 rzeczy, które robisz rano., Wymień 3 rzeczy, kóre mają rogi., Wymień 2 zwierzęta żyjące w Afryce., Wymień 3 przybory toaletowe., Wymień 2 zboża. , Wymień 3 znaki drogowe. , Wymień 2 czynności, które wykonujesz przed snem., Wymień 3 sporty wodne. , Wymień 2 pojazdy., Wymień 3 zwierzęta, które dają mleko., Wymień 2 części ciała, które mogą boleć., Wymień 3 instrumenty muzyczne., Wymień 2 sposoby na ogrzanie się., Wymień 2 rodzaje opakowań do napojów., Wymień 3 nazwy ciast., Wymień 3 ważne dla Ciebie osoby., Wymień 3 przedmioty, które zawsze zabierasz na wakacje., Wymień 1 osobę, które jest młodsza od Ciebie., Zadaj jakieś pytanie swojemu nauczycielowi., Wymień 3 owoce, Wymień 3 marki samochodów, Wymień 3 sporty zimowe, Wymień 3 nazwy kwiatów, Wymień 2 sławnych Polaków, Wymień 2 tytuły dowolnych książek, Wymień 4 kolory w języku angielskim.

Thème

Options

Classement

Roue aléatoire est un modèle à composition non limitée. Il ne génère pas de points pour un classement.

Changer de modèle

Interactives

Restauration auto-sauvegardé :  ?