1) Pierwszym historycznym władcą Polski był: a) Mieszko I b) Bolesław Chrobry c) Kazimierz Wielki d) Władysław Jagiełło 2) Pierwszym królem Polski był: a) Mieszko I b) Bolesław Chrobry c) Kazimierz Wielki d) Władysław Jagiełło 3) Polanie byli jednym z plemion: a) germańskich b) rzymskich c) słowiańskich d) perskich 4) Jak nazywała się księżniczka czeska, którą poślubił Mieszko I? a) Jadwiga b) Rycheza c) Dobrawa d) Świętosława 5) W którym roku miał miejsce chrzest Polski? a) 1543 b) 1410 c) 1364 d) 966 6) Jak nazywał się cesarz rzymski i król niemiecki, który przybył do Polski na zjazd gnieźnieński? a) Karol Wielki b) Henryk I c) Jerzy VI d) Otton III 7) Święty Wojciech zginął próbując nawrócić plemiona pogańskich: a) Polan b) Lędzian c) Rusinów d) Prusów 8) Bolesław Chrobry został koronowany na króla Polski w: a) 966 r. b) 1000 r. c) 1025 r. d) 1385 r. 9) Uczta u Wierzynka odbyła się za panowania: a) Mieszka I b) Bolesława Chrobrego c) Władysława Łokietka d) Kazimierza Wielkiego 10) "Zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną" odnosi się do: a) Kazimierza Wielkiego b) Mieszka I c) Zawiszy Czarnego d) Władysława Jagiełły 11) Unia Polski z Litwą została zawarta w: a) 1385 r. w Krewie b) 1410 r. w Malborku c) 1133 r. w Toruniu d) 1543 r. w Krakowie 12) Panowanie dynastii Jagiellonów w Polsce zapoczątkował: a) Władysław Łokietek b) Władysław Jagiełło c) Mieszko I d) Kazimierz Wielki 13) Jedną z przyczyn unii Polski z Litwą było: a) zagrożenie ze strony Rusi Kijowskiej b) wydanie dzieła "O obrotach sfer niebieskich" c) odebranie Polsce Grodów Czerwieńskich d) zagrożenie ze strony zakonu krzyżackiego 14) Bitwa pod Grunwaldem zakończyła się wielkim zwycięstwem wojsk: a) polsko-czeskich b) czesko-krzyżackich c) polsko-litewskich d) litewsko-krzyżackich 15) Bitwa pod Grunwaldem miała miejsce: a) 10 VII 1610 r. b) 12 VI 1364 r. c) 15 VII 1410 r. d) 18 VI 1543 r. 16) Zawisza Czarny był: a) rycerzem b) uczonym c) królem d) idealnym mistrzem krzyżackim 17) "Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię": a) Zawisza Czarny b) Mikołaj Kopernik c) Urlich von Jungingen d) Kazimierz Wielki 18) Dynastia Piastów panowała w Polsce: a) od X do XIV w. b) od VI do IX w. c) od XV do XVII w. d) od III do VII w. 19) Akademia Krakowska została założona w: a) 1364 r. b) 1720 r. c) 1425 r. d) 1002 r. 20) Ostatnim władcą z dynastii Piastów był: a) Kazimierz Wielki b) Bolesław Chrobry c) Władysław Jagiełło d) Mieszko I

Od Piastów do Jagiellonów - powtórzenie - teleturniej

Classement

Thème

Options

Changer de modèle

Interactives

Restauration auto-sauvegardé :  ?