computer room - pracownia komputerowa, corridor - korytarz, gym - sala gimnastyczna; siłownia, laboratory - laboratorium, library - biblioteka, pitch - boisko, playground - plac zabaw, school office - sekretariat, teachers' room - pokój nauczycielski, tuck shop - sklepik szkolny, third floor - trzecie piętro, second floor - drugie piętro, first floor - pierwsze piętro, ground floor - parter,

Classement

Style visuel

Options

Changer de modèle

Restauration auto-sauvegardé :  ?