Prawda: Rzeczownik odpowiada na pytania: "kto?" i "co?"., Rzeczownik odmienia się przez przypadki., Każdy rzeczownik ma swój określony rodzaj. , Rzeczownik odmienia się przez liczby. , Rzeczownik nazywa osoby., Rzeczownik nazywa rzeczy., Rzeczownik nazywa rośliny., Rzeczownik nazywa pojęcia., Rzeczownik nazywa zwierzęta., Rzeczownik nazywa zjawiska., Rzeczownik jest odmienną częścią mowy., Rzeczownik może występować samodzielnie., Fałsz: Rzeczownik odmienia się przez rodzaje., Rzeczownik odmienia się przez osoby., Rzeczownik odmienia się przez czasy., Rzeczownik odmienia się przez tryby., Rzeczownik nazywa czynności., Rzeczownik nazywa stany., Rzeczownik nazywa cechy., Rzeczownik nazywa właściwości., Rzeczownik jest nieodmienną częścią mowy., Rzeczownik nie może występować samodzielnie.,

Classement

Style visuel

Options

Changer de modèle

Restauration auto-sauvegardé :  ?