1) W którym roku była odsiecz wiedeńska? a) 1683 r. b) 1422 r. c) 1789 r. 2) Królem Polski podczas odsieczy wiedeńskiej był: a) Jan III Sobieski b) Kazimierz Wielki c) Władysław Jagiełło 3) W odsieczy wiedeńskiej wzięła udział polska ciężkozbrojna jazda: a) husaria b) janczarzy c) hoplici 4) Odsiecz wiedeńska zakończyła się klęską: a) Turków b) wojsk dowodzonych przez Jana III Sobieskiego

Classement

Thème

Options

Changer de modèle

Interactives

Restauration auto-sauvegardé :  ?