Dopełniacz: bać się, potrzebować, słuchać, szukać, uczyć się, używać, zapomnieć, życzyć, uczyć, Biernik: mieć, brać, czytać, dawać, dostawać, jeść, kochać, kończyć, lubić, oglądać, pisać, pić, znać, robić, spotykać, widzieć, Narzędnik: być, interesować się, jechać, martwić się, opiekować się, stresować się, spotykać się,

Czasowniki i ich przypadki (A1, powtórka) (by Paniodpolskiego1)

Classement

Thème

Options

Changer de modèle

Interactives

Restauration auto-sauvegardé :  ?