On ____ do niej w drodze do pracy. Oni ____ dziesiątą rocznicę ślubu. ____ kałużę i miała suche buty. Po północy ____ do hotelu. Ten magazyn ____ dopiero dzisiaj. Już jest w kiosku. On bardzo ciężko ____ grypę, miał wysoką gorączkę i ciągle kaszlał. One tak go ____, że dał im premię bez negocjacji. ____ do siebie po dwóch tygodniach choroby. Oni ____ się dwa lata temu. Ona mieszka nadal w Warszawie, on w Płocku.

Classement

Thème

Options

Changer de modèle

Restauration auto-sauvegardé :  ?