follow - podążać za kimś, show - pokazywać, a tour guide - przewodnik, a project about - projekt o, we're lost - zgubiliśmy się, why not - dlaczego nie, poor - biedny, a town - miasto, a castle - zamek, a prison - więzienie, what a waste of time - ale strata czasu, go round in circles - chodzić w kółko,

Thème

Options

Classement

Changer de modèle

Interactives

Restauration auto-sauvegardé :  ?