1) Wiktora zaczęła ......................... do egzaminu dwa dni temu. a) uczyć się b) nauczyć się 2) W zeszył tygodniu Marek i Ola codziennie 1) ..... czekoladowe ciastka, dzisiaj natomiast 2) .............. banany. a) 1) kupowali b) 1) kupili c) 2) kupowali d) 2) kupili 3) Jak często ............. do Emilki? a) dzwoniliście b) zadzwoniliście 4) Nareszcie ................ ten artykuł. a) czytałeś b) przeczytałeś 5) W poniedziałek oglądaliśmy film i nagle .................... telefon. a) dzwonił b) zadzwonił 6) Zwykle 1)......... o 7:00, ale wczoraj 2).............. o 10:00. a) 1) wstawałam b) 1) wstałam c) 2) wstawałam d) 2) wstałam 7) Mariusz 1)............. ten list 2 godziny i w końcu go 2)......... a) 1) pisał b) 1) napisał c) 2) pisał d) 2) napisał 8) Jak długo ....................... tę książkę? a) czytaliście b) przeczytaliście 9) Karolina często ............... z Piotrem. a) spotykała się b) spotkała się 10) Wczoraj Mateusz .............. z Andrzejem. a) spotykał się b) spotkał się 11) Paweł nigdy się nie ............ a) spóźniał b) spóźnił 12) Wczoraj po raz pierwszy Paweł ................ a) się spóźniał b) się spóźnił 13) Długo nie niego ........... a) czekałeś b) poczekałeś 14) W końcu Karol ...... a) przychodził b) przyszedł 15) Przemek 1)........., że nie miał czasu 2)............ obiadu i 3)........ kawy. a) 1) mówił b) 1) powiedział c) 2) jeść d) 2) zjeść e) 3) pić f) 3) wypić 16) Emilia zadzwoniła do Julii i ............... ją na kawę. a) zapraszała b) zaprosiła

Classement

Thème

Options

Changer de modèle

Interactives

Restauration auto-sauvegardé :  ?