1) Podaj tytuł lektury zawierający rzeczownik własny. 2) Podaj tytuł lektury zawierający wyrażenie przyimkowe. 3) Podaj co najmniej 4 wyrazy należące do rodziny czasownika mścić się. 4) Czy to zdanie złożone współrzędnie czy podrzędnie: Alek zginął z powodu rany, którą odniósł podczas akcji pod Arsenałem. 5) Którego z przymiotników w podanym zdaniu nie można stopniować: Niewielki, drewniany dwór stał w otoczeniu zielonych drzew. 6) Za pomocą jakiego formantu utworzono wyraz kawiarka? 7) Wskaż imiesłów i nazwij jego rodzaj: Walcząc z marlinem, Santiago dawał z siebie wszystko. 8) Określ przypadek i liczbę wyróżnionego rzeczownika: Guślarz zaczął przyzywanie kolejnych zjaw. 9) Podaj tytuł dowolnej lektury zawierający spójnik. 10) Przekształć zdanie złożone na wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania: Kiedy ujrzała pełny dzbanek Aliny, wpadła na okrutny pomysł.   11) Opisz zachowanie Scrooge'a, używając 3 przysłówków. 12) Przekształć zdanie tak, by zmieniła się strona czasownika: Neron organizował krwawe igrzyska. 13) Wskaż orzeczenie w zdaniu: Grabiec został zamieniony w wierzbę. 14) Wskaż podmiot w zdaniu: Cześnik i Rejent nie szczędzili sobie złośliwości. 15) Wskaż wyraz podstawowy i pochodny: wolontariusz wolontariat. Przypomnij lekturowego wolontariusza. 16) Wskaż przydawkę w zdaniu: Skawiński marzył tylko o cichym, bezpiecznym porcie. 17) Wskaż wszystkie okoliczniki: Tadeusz chętnie wracał do Soplicowa z Wilna. 18) Utwórz Celownik liczby mnogiej rzeczownika: opowieść. Zapisz poprawnie. 19) Jak należy poprawnie zapisać partykułę nie w zdaniu: Mały Książę czuł się nie+najlepiej, widząc tyle róż. 20) Wskaż rdzeń w wyrazach należących do rodziny: książę, księstwo, księżniczka 21) Od jakiego wyrazu podstawowego Słowacki utworzył imię bohaterki dramatu? 22) Określ osobę, liczbę i czas wyróżnionego czasownika: Odbijemy Rudego! 23) Dokończ w taki sposób, by powstało zdanie złożone współrzędnie: Bernard Zygier przybył do klerykowskiego gimnazjum............... 24) Dokończ tak, by powstało zdanie złożone podrzędnie: Stary rybak wyruszył na połowy................ 25) Gdzie i dlaczego należy postawić przecinek: Żeniąc się pan Piotr popełnił błąd. 26) Wskaż archaizm: Cóżeś uczynił nierozważny Winicjuszu? 27) Który z wyrazów jest kolokwializmem: Cześnik gadał jak najęty. 28) Gdy Kochanowski zamiast "trumna" pisze "skrzynka" posługuje się: a) hiperbolą b) eufemizmem 29) Za pomocą równoważnika zdania przypomnij dowolne zdarzenie z "Kamieni na szaniec" 30) Czy to zdanie pojedyncze rozwinięte czy nierozwinięte: Soplica zabił Stolnika. 31) "Zemsta" to komedia Aleksandra: a) Fredro b)Fredry c)Fredrego? 32) Podaj realne i słowotwórcze znaczenie wyrazu: emigrant 33) Na czym polega błąd w tym wypowiedzeniu: Zamykając okna, Guślarz rozpoczął obrzęd dziadów. 34) Wskaż dopełnienie w zdaniu: Julian Ordon wykazał się niebywałym bohaterstwem. 35) Przekształć zdanie złożone na wypowiedzenie z IRZ: Kiedy Sienkiewicz spacerował ulicami Rzymu, wpadł na pomysł napisania "Quo vadis". 36) Od jakiego wyrazu pochodnego powstało nazwisko Cześnika, bohatera "Zemsty"? 37) Podaj za pomocą trzech rzeczowników cechy lotników dywizjonu 303 38) Wskaż orzeczenie w zdaniu: Czy ciocia Róża nadal będzie pomagała dzieciom w szpitalu? 39) Przypomnij postać Krysi Wańkowicz. Użyj zdania złożonego. 40) Zapisz poprawnie: Nie+chęć Raptusiewicza do sąsiada i nie+nawiść drugiego nie+pozwalały im na spokojne życie. 

Z bohaterami lektur na gramatycznych ścieżkach.

Thème

Options

Classement

Ouvrir la boîte est un modèle à composition non limitée. Il ne génère pas de points pour un classement.

Changer de modèle

Interactives

Restauration auto-sauvegardé :  ?