Opowiedz o swoim ostatnim weekendzie., Powiedz, co ci się podoba, a co ci się nie podoba. Co lubisz jeść, a czego nie cierpisz?, Co będziesz robić za 10 lat?, Odmień czasownik 'wiedzieć' w czasie przeszłym i teraźniejszym., Kim chciałeś / chciałaś zostać, kiedy byłeś / byłaś dzieckiem i dlaczego?, Opowiedz o swoim hobby., Jakie lubisz oglądać filmy i dlaczego?, Opowiedz o swoim najlepszym przyjacielu / najlepszej przyjaciółce. Co robi, gdzie mieszka, czym się zajmuje, jaka/jaki jest?, Co ostatnio kupiłeś / kupiłaś? Podaj listę zakupów., Co lubisz robić wiosną, latem, jesienią i zimą., Wymień po kolei polskie nazwy miesięcy., Policz od 100 do 1000 w następujący sposób: 100, 200, 300...., Co zwykle robisz w weekendy?, Jak można zaprosić kogoś na kawę? Co można powiedzieć?, Jak można powiedzieć "nie", kiedy ktoś zaprasza nas na kawę?, Powiedz 3 krótkie zdania, w których będzie słowo 'mi'., Powiedz, jak dojść z twojego domu do najbliższego sklepu., Wymień 5 owoców i 5 warzyw., Wymień 5 cech pozytywnych i pięć negatywnych cech charakteru., Co turysta musi spróbować (jedzenie) w twoim kraju i dlaczego?, Wymień 5 rzeczy, które podobają ci się w Polsce., Opowiedz o popularnej, żyjącej osobie ze swojego kraju., Powiedz, co lubisz jeść na śniadanie, na obiad i na kolację., Jak można fajnie spędzić weekend?, Opowiedz o wydarzeniu kulturalnym. Kiedy i gdzie to było? Co to było? Czy było tam dużo ludzi? Co ci się najbardziej podobało?, Z kim lubisz spędzać czas i dlaczego? , Co bierzesz ze sobą na wakacje?.

Classement

Roue aléatoire est un modèle à composition non limitée. Il ne génère pas de points pour un classement.

Style visuel

Options

Changer de modèle

Restauration auto-sauvegardé :  ?