Créer les meilleures leçons plus rapidement
ymwybyddiaeth - bod yn ymybodol; dealltwriaeth, cydraddoldeb - bod yn hafal, cynhwysedd - cael eich cynnwys , rhywedd - cyflwr gwryw neu fenyw, cadarnhaol - positif, Anffurfio - dinistrio, Cynyddu - Gwneud rhywbeth yn fwy, Gorfodaeth - Cael eich gorfodi, Homoffobia - Bod yn feirniadol yn erbyn person hoyw, Tegwch - Bod yn deg, Cydsyniad - Rhoi caniatad , Anghydraddoldeb - Anhafal, Rhywiaeth - Dangos tuedd 'bias' at rywedd; yn Saesneg 'Sexism', Trawsffobia - Casineb tuag at bobl drawsryweddol (transgender),

Agenda - Wythnos Iechyd a Lles

Classement

Visitez notre site de bureau pour changer de thème ou d'options, définir une tâche ou créer votre propre activité.

Changer de modèle

Interactives