1) Mieszkali/Mieszkał w pobliżu grodu. Zajmowali/Zajmował się uprawą ziemi oraz hodowlą zwierząt. a) Rzemieślnicy b) Kupcy c) Wojowie d) Chłopi e) Książe 2) Ustanawiali/Ustanawiał prawa w państwie. Byli/Był głównym sędzią. a) Książe b) Chłopi c) Kupcy d) Rzemieślnicy e) Wojowie 3) Strzegli/Strzegł bezpieczeństwa grodu i okolicznych ziemi. a) Chłopi b) Rzemieślnicy c) Wojowie d) Książę e) Kupcy 4) Sprzedawali/Sprzedawał swoje towary. Używali/Używał wag. a) Książe b) Kupcy c) Rzemieślnicy d) Wojowie e) Chłopi 5) Wytwarzali/Wytwarzał m. in. naczynia, odzież, ozdoby, broń, a nawet instrumenty. Ich warsztaty/Jego warsztat znajdował(-y) się na podgrodziu. a) Kupcy b) Książe c) Chłopi d) Wojowie e) Rzemieślnicy 6) Fortyfikacje obronne grodu to m. in. . a) Podgrodzie, Kościół, Wał Obronny b) Wał Obronny, Brama, Kościół c) Podgrodzie, Brama, Siedziba Księcia d) Wał Obronny, Kościół, Siedziba Księcia e) Brama, Podgrodzie, Kościół 7) Co musieli robić poddani a) Przestrzegać Prawa Książęcego b) Płacić podatki w postaci monet c) Przestrzegać Kodeksu Honorowego d) Składać księciu ofiarę 8) Niewodnicy byli a) Kupcami b) Wojami c) Rzemieślnikami d) Sługami Księcia e) Chłopami 9) Niewodnicy zajmowali się a) Wytwarzaniem wędek b) Naprawianiem wędek c) Przyrządzaniem dań z ryb d) Naprawianiem i wytwarzaniem sieci rybackie e) Wszystkim/Niczym z podanych

Public Społeczeństwo Pierwszych Piastów

Thème

Options

Classement

Changer de modèle

Interactives

Restauration auto-sauvegardé :  ?