1) wiek a) age b) widow c) occupation d) widower 2) data urodzenia a) nationality b) divorced c) widower d) date of birth 3) miejsce urodzenia a) female b) middle name c) age d) place of birth 4) rozwiedziony a) divorced b) male c) married d) age 5) imię a) first name b) divorced c) widow d) marital status 6) płci męskiej a) good-looking b) male c) middle name d) married 7) płci żeńskiej a) female b) date of birth c) nationality d) marital status 8) stan cywilny a) place of birth b) marital status c) divorced d) personal data 9) żonaty/zamężna  a) be similar to b) first name c) nationality d) married 10) drugie imię a) female b) widow c) description d) middle name 11) narodowość a) nationality b) female c) place of birth d) surname 12) zawód a) occupation b) be similar to c) divorced d) single 13) dane osobowe a) personal data b) female c) married d) date of birth 14) stanu wolnego a) single b) good-looking c) occupation d) widower 15) nazwisko a) personal data b) place of birth c) surname d) occupation 16) wdowa a) nationality b) personal data c) place of birth d) widow 17) wdowiec a) widower b) divorced c) single d) widow 18) adres a) address b) form c) nationality d) occupation 19) wypełnić formularz a) first name b) marital status c) personal data d) fill in a form

PEARSON REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY cz. 1 - UNIT 1 CZŁOWIEK - DANE OSOBOWE

Thème

Options

Classement

Changer de modèle

Interactives

Restauration auto-sauvegardé :  ?