I like oranges., I don't like tomatoes., Do you like banana cake?, I like fish., I don't like burgers., Do you like ice cream?, I don't like fruit., I like apples., Do you like chocolate cake?, I like chocolate.,

Kids Box unit 12 I like/ I don't like

Classement

Thème

Options

Changer de modèle

Interactives

Restauration auto-sauvegardé :  ?