Créer les meilleures leçons plus rapidement
1) Vem var den första europé som seglade till Amerika på 1490-talet a) Bartolomeus Dias b) Amerigo Vespucci c) Vasco da Gama d) Christofer Columbus e) James Cook f) John Cabot 2) Vem snodde lik för att undersöka kroppens inre anatomi? a) Galileo Galilei b) Nicolaus Copernicus c) Andreas Vesalius d) Carl von Linné e) Tycho Brahe f) Klaudius Ptolemaius 3) Vem avrättades för att hon krävde medborgerliga rättigheter för kvinnor under franska revolutionen. a) Fredrika Bremer b) Mary Wollstonecraft c) Emmeline Pankhurst d) Ellen Key e) Olympe de Gouges f) Marie Antoinette 4) Vilken dåtida "sanning" ifrågasatte Galilei och Copernicus? a) Att jorden är platt. b) Att solen snurrar runt jorden. c) Att Gud har skapat universum. d) Att helvetet finns. e) Att människor hör till olika raser. f) Att sjukdomar är ett straff för synd. 5) Vem var inte inblandad i sjöröveri? a) Cecilia Vasa b) Mary Read c) Rumpare Malin d) Ann Bonney e) Henry Morgan f) Edward Teach 6) Vad gjorde INTE Martin Luther a) Blev skrämd av blixten. b) Översatte bibeln till tyska. c) Gifte sig med nunnan Katarina. d) Undervisade på universitet. e) Skrev psalmer f) Träffade Gustav Vasa.

Historia Renässansen

Classement

Des activités similaires de la Communauté

Visitez notre site de bureau pour changer de thème ou d'options, définir une tâche ou créer votre propre activité.

Changer de modèle

Interactives