Créer les meilleures leçons plus rapidement
palatalizacija - k, g, h ispred e prelaze u č, ž, š (npr. učenik - učeniče), sibilarizacija - k, g, h ispred i prelaze u c, z, s (npr. dječak - dječaci), nepostojano a - otvornik a koji se između završnih zatvornika u nekim oblicima riječi gubi (npr. momak - momaka - momci), jotacija - stapanje nenepčanika s nepčanikom j u novi nepčanik (npr. brz - brži), jednačenje po zvučnosti - kad se nađu jedan pored drugoga dva zatvornika različite zvučnosti, oni se jednače (npr. vrabac - vrapci), jednačenje po mjestu tvorbe - kad se nađu dva zatvornika različita po mjestu tvorbe, oni se jednače (npr. nositi - nošnja), iznimke sibilarizacije - Jadranka - Jadranki, Milka - Milki, baka - baki, iznimke jednačenja po zvučnosti - predsjednik, predstava, podcrtati, iznimka jednačenja po mjestu tvorbe - razljutiti, dva bezvučna - zvučni + bezvučni = ?, dva zvučna - bezvučni + zvučni = ?, ć - t + j = ?, č - k + j = ?,

Glasovne promjene - 8. razred

Classement

Communauté Vesnakovacevic 8. razred

profesorica hrv. jezika, uciteljica savjetnica - Croatie

Visitez notre site de bureau pour changer de thème ou d'options, définir une tâche ou créer votre propre activité.

Changer de modèle

Interactives