Interest - Zysk, Storage cost - Koszt przechowywania, Inspection cost - Koszt inspekcji, Acquisition cost - Koszt nabycia , Obsolescence - Zużycie , Depreciation - Amortyzacja, Handling cost - Koszt obsługi , Material overhead cost - Koszty zakupów towarów , Insurance - Ubezpieczenie ,

Classement

Thème

Options

Changer de modèle

Interactives

Restauration auto-sauvegardé :  ?