Créer les meilleures leçons plus rapidement
19 grudnia: Wiek Oskara – 10 lat, Zdobyte doświadczenie: nauczył się manipulować innym, Sentencja/aforyzm: Zawsze jest jakieś rozwiązanie, zawsze jest gdzieś worek mąki., Prośba do Boga: prośba o spotkanie duchowe. ,

Oskar i pani Róża od 19 do 26 grudnia

Classement

Visitez notre site de bureau pour changer de thème ou d'options, définir une tâche ou créer votre propre activité.

Changer de modèle

Interactives