Créer les meilleures leçons plus rapidement
19 grudnia: Wiek Oskara – 10 lat, Zdobyte doświadczenie: nauczył się manipulować innym, Sentencja/aforyzm: Zawsze jest jakieś rozwiązanie, zawsze jest gdzieś worek mąki., Prośba do Boga: prośba o spotkanie duchowe. , 20 grudnia: Wiek Oskara: 10-20 lat, Zdobyte doświadczenie: nauczył się rozmawiać z dziewczynami., Sentencja/ aforyzm: Trzeba mieć także umięśniony mózg. Urok to nie tylko sylwetka, mięśnie, to także zalety serca, Prośba do Boga: prośba o to, by Peggy została jego żoną., 21 grudnia: Wiek Oskara – 20 -30lat, Zdobyte doświadczenie: zgłębienie ars amandi, Sentencja/ aforyzm: Nikt nie może uniknąć cierpienia., Ludzie boją się umierać, bo odczuwają lęk przed nieznanym., Prośba do Boga: żeby operacja Peggy przebiegła pomyślnie, 22 grudnia: Wiek Oskara – 30-40 lat, Zdobyte doświadczenie: zrozumiał, że nie zawsze cierpienie jest widoczne gołym okiem, Sentencja/ aforyzm: Z chorobą jest jak ze śmiercią – jest faktem, Prośba do Boga: o nic nie prosi, 23 grudnia: Wiek Oskara – 40-50 lat, Zdobyte doświadczenie: nauczył się walczyć o miłość, Sentencja/ aforyzm: Pierwszy związek jest zawsze kruchy i podatny na różne wstrząsy, ale jeśli jest dobry, trzeba dbać o jego zachowanie., Prośba do Boga: prośba o pogodzenie się z Peggy, 24 grudnia: Wiek Oskara: 50-60 lat, Zdobyte doświadczenie: zrozumienie, że śmierć czeka wszystkich, Sentencja/aforyzm: Wszyscy kiedyś umrzemy, Prośba do Boga: prośba, by rodzice byli tacy, jak w Wigilię, 25 grudnia: Wiek Oskara: 60-70 lat, Zdobyte doświadczenie: zrozumienie, że na starość nie lubi się podróży, Prośba do Boga: prośba o odwiedziny Boga, 26 grudnia: Wiek Oskara: 70-80lat, Zdobyte doświadczenie: brak informacji na temat terminów życie, śmierć, Bóg, wiara, Sentencja/ aforyzm: Najciekawsze pytania wciąż pozostają pytaniami., Życie ma kilka rozwiązań, a więc nie ma żadnego, Prośba do Boga: prośba o spotkanie duchowe,

Oskar i pani Róża od 19 do 26 grudnia

Classement

Visitez notre site de bureau pour changer de thème ou d'options, définir une tâche ou créer votre propre activité.

Changer de modèle

Interactives