Créer les meilleures leçons plus rapidement
TOČNO: REZULTAT ZBRAJANJA JE ZBROJ., ZBROJ OSTAJE NEPROMIJENJEN AKO PRIBROJNICI ZAMJENE MJESTA., REZULTAT ODUZIMANJA JE RAZLIKA., ZNAK ZA ZBRAJANJE JE +., ZNAK ZA ODUZIMANJE JE -., OVO JE RAČUNSKA RADNJA ZBRAJANJE: 2 + 3 = 5., OVO JE RAČUNSKA RADNJA ODUZIMANJE 5 - 3 = 2., OVO JE VEZA ZBRAJANJA I ODUZIMANJA 3 + 4 = 7 7 - 4 = 3., OVO JE ZAMJENA MJESTA PRIBROJNIKA 5 + 4 = 4 + 5., NETOČNO: PRIBROJNIKE ODUZIMAMO., ZBROJ SE MIJENJA AKO PRIBROJNICI ZAMIJENE MJESTA., REZULTAT ZBRAJANJA JE RAZLIKA., OVO JE RAČUNSKA RADNJA ODUZIMANJE 4 + 3 = 7., OVO JE RAČUNSKA RADNJA ZBRAJANJE 8 - 6 = 2., ZNAK ZA ODUZIMANJE JE =., U JEDNAKOSTI LIJEVA I DESNA STRANA NE MORAJU BITI JEDNAKE., OVO JE VEZA ZBRAJANJA I ODUZIMANJA 2 + 6 = 8 8 - 4 = 4., OVO JE ZAMJENA MJESTA PRIBROJNIKA 2 + 7 = 4 + 5.,

PRAVILA U ZBRAJANJU I ODUZIMANJU

Classement

Visitez notre site de bureau pour changer de thème ou d'options, définir une tâche ou créer votre propre activité.

Changer de modèle

Interactives