Robię zakupy., Idę na zakupy. , Płacę telefonem., Mam pieniądze., Nie mam pieniędzy., To kosztuje dwadzieścia pięć dolarów., To jest gratis/ za darmo.,

Classement

Thème

Options

Changer de modèle

Interactives

Restauration auto-sauvegardé :  ?