Créer les meilleures leçons plus rapidement
Biztonsági jel - Meghatározott mértani forma, szín és képjel (piktogram) kombinációjával létrehozott, rögzített elhelyezésű jel., Jelzőtábla - Biztonsági jelet hordozó tábla, amelynek felismerhetőségét kellő megvilágítás biztosítja., Kiegészítő tábla - A jelzőtáblával együtt alkalmazott, kiegészítő információt adó tábla., Biztonsági szín - Olyan szín, amelynek meghatározott jelentése van a biztonság szempontjából., Képjel (piktogram) - Jelzőtáblán vagy világító táblán alkalmazott sematikus ábra., Világító jel - Átlátszó vagy áttetsző anyagból álló, belülről vagy hátulról kivilágított, vagy fénykibocsátó anyagból készült biztonsági jelet hordozó eszköz., hangjel - Olyan, előzetesen meghatározott jelentésű akusztikus jel, amelyet természetes vagy szintetizált emberi beszédhang alkalmazása nélkül bocsát ki az arra szolgáló eszköz., szóbeli kommunikáció - Előre meghatározott formájú, természetes vagy szintetizált emberi hangon történő közlés., kézjel - Az irányítást végző személy karjának vagy kezének előzetesen meghatározott jelentésű mozgása vagy helyzete, amely veszélyt, illetve szükséges tevékenységet jelez.,

Classement

Visitez notre site de bureau pour changer de thème ou d'options, définir une tâche ou créer votre propre activité.

Changer de modèle

Interactives