1) Jadę na wakację ... Egiptu. a) do b) na c) w d) z 2) Andrzej jest Polakiem i mieszka ... Krakowie. a) do b) z c) w d) na 3) Tom jest ... Wielkiej Brytanii. a) do b) z c) w d) na 4) Idę na spacer ... parku. a) na b) w c) z d) do 5) Lubię spacerować ... mieście wieczorem. a) po b) do c) na d) z 6) Mieszkam ... Gdańsku. a) w b) na c) do d) po 7) Jestem ... Indii. a) do b) z c) na d) w 8) W piątek spotykam się ... kolegami. a) z b) na c) w d) do 9) Od czasu do czasu chodzę z kolegami do pubu ... piwo. a) z b) do c) na d) w 10) Jutro rano jadę ... Warszawy. a) na b) do c) w d) z 11) W środę idę ... basen. a) do b) z c) na d) w 12) Codziennie chodzę ... siłownię. a) na b) do c) w d) z 13) Lubię chodzić po górach, dlatego jadę na urlop ... Tatry. a) w b) do c) z d) po 14) Jadę na wakacje ... morze. a) na b) nad c) w d) z

Classement

Style visuel

Options

Changer de modèle

Restauration auto-sauvegardé :  ?