1) Koji je ovo dvorac? a) Veliki Tabor b) Trakošćan c) Ozalj 2) Što vidiš na slici? a) Veliki Tabor b) Dvorac Pejačević c) Ozalj 3) Gdje se prostiru brežuljkasti krajevi u Republici Hrvatskoj? a) Između rijeke Korane i Save do Une i Mure b) Od rijeka Korane i Une do rijeke do rijeke Mure te između Save i Drave c) Od rijeke Korane i Mure do Save i Dunava 4) Koja su brežuljkasta područja? a) Podravina, Plitivčka jezera, Vukomeričke gorice b) Vukomeričke gorice, dio Međimurja i Istra c) Vukomeričke gorice, Hrvatsko zagorje i dio Međimurja te predgorja uz Medvednicu, Žumberačku goru i druge. 5) Koje se gore nalaze u središnjem dijelu Republike Hrvatske? a) Velebit, Risnjak, Krndija, Papuk , Psunj b) Zrinska gora, Petrova gora, Žumberačka gora Ivančica i Medvednica 6) Od navedenih gora odaberi slavonske gore. Na slici je slap Skakavac koji se nalazi na jednoj od njih. a) Žumberačka gora, Medvednica, Zrinska gora b) Psunj i Papuk 7) U brežuljkastim i brdovitim krajevima ima mnogo šuma. a) da b) ne 8) Kakvo je tlo u brežuljkastim dijelovima Hrvatske? a) plodno b) crvenica i vrlo plodno c) siromašno 9) Koje šume prevladavaju na manjim visinama? a) vazdazelene b) listopadne šume hrasta kitnjaka c) listopadne bukove d) listopadne šume hrasta lužnjaka 10) Koja je važna gospodarska djelatnost brežuljkastih krajeva? a) ribarstvo b) brodogradnja c) poljodjelstvo 11) U brežuljkastom kraju razvijeno je vinogradarstovo i vinarstvo. Odaberi velika vinogorja brežuljkastog kraja od ponuđenih. a) kutjevačko, jaskansko, moslavačko, štrigovsko b) posavsko, međimursko, jastrebarsko 12) Koje životinje ljudi uzgajaju u brežuljkastom kraju najviše? a) goveda b) perad i svinje 13) U brežuljkastom kraju razvijeno je šumarstvo. Koje se bukove šume najviše iskorištavaju ? a) Petrove gore, Papuka i Dilj gore b) Papuka , Psunja i Zrinske gore 14) Neki su predjeli brežuljkastog područja zaštićeni. Od ponuđenih odgovora odaberi geopark. a) Papuk b) Medvednica 15) Koje područja brežuljkastih krajeva su najgušće naseljena? a) Kordun i Banovina b) Hrvatsko zagorje, Prigorje i gornje Međimurje 16) Odaberi brdovita područja Republike Hrvatske. a) Međimurje, Slavonija i Pokuplje b) Kordun, Banovina i Međimurje 17) Kakva su naselja brežuljkastih krajeva? a) skupljena b) raščupana c) razbacana d) raštrkana 18) Koje je najveće naselje Hrvatskog zagorja? a) Petrinja b) Krapina c) Psunj 19) Koje je glavno naselje Korduna? a) Petrinja b) Zabok c) Slunj d) Slatina 20) Koje je glavno naselje Banovine? a) Petrinja b) Zagreb c) Varaždin d) Slunj 21) Kakva je naseljenost Žumberka? a) gusto je naseljen b) najslabije naseljen 22) Umjereno topla klima ima: a) vruća ljeta, hladne zime b) topla ljeta, hladne zime

Classement

Thème

Options

Changer de modèle

Restauration auto-sauvegardé :  ?