get on with sb - dogadywać się z kimś, make up - pogodzić się z kimś, carry on doing sth - kontynuować robienie czegoś, associate with - łączyć, kojarzyć z, give away - oddać za darmo, pass away - odejść, umrzeć, take sth back - odnosić do sklepu, tell sth apart from sth - odróżniać coś od czegoś, call off - odwołać, get sth back - odzyskać, give up - poddać się, plug in - podłączyć do kontaktu, pick up - podnieść, odebrać, turn up - pojawić się, ask for - prosić o, cheer up - rozchmurz się, warm up - rozgrzewać się, sort out a problem - rozwiązać problem, take off - startować, zdjąć, turn down - ściszyć, bump into - wpaść na kogoś, cut in - wtrącić się, przerwać, take sth out - wyjmować z, sold out - wyprzedane, set off - wyruszyć, throw sth away - wyrzucać, take up - zainteresować się, set up - założyć, np. firmę, do up - zapinać, odnawiać, remontować,

Phrasal verbs GB 5

Classement

Style visuel

Options

Changer de modèle

Restauration auto-sauvegardé :  ?