Créer les meilleures leçons plus rapidement
1) Jak się nazywają prawa każdego człowieka w Polsce? a) Prawa człowieka b) Prawa obywatelskie c) Prawa Polski 2) Jakie prawo zapobiega np. sprzedawaniu dzieci? a) Prawo obywatelskie b) Prawo człowieka c) Prawo do dzieci 3) Kto zarządza szkołą? a) Dyrektor szkoły, Rada pedagogiczna, Samorząd uczniowski, Rada rodziców i Rada szkoły b) Dyrektor szkoły i Rada pedagogiczna c) Dyrektor szkoły i Rada rodziców d) Samorząd uczniowski e) Rada Gminy f) Rada szkoły 4) Uczeń ma prawo do: a) Bezpłatnej nauki b) Nie przesztrzegania zasad szkoły 5) W jakim jesteśmy POWIACIE? a) Stargardzkim b) Szczecińskim c) Grzędzickim d) Polskim 6) W jakim jesteśmy WOJEWÓDZTWIE? a) Zachodnie b) Zachodnio-Pomorskie c) Pomorskie d) Stargardzkie e) Szczecińskie f) Polskie 7) Czy wolno NIE-CHODZIĆ do szkoły? a) Tak b) Nie 8) Jaki jest Dziecięcy telefon zaufania? a) 800 12 12 12 b) 800 11 11 11 c) 800 10 56 69 d) 800 69 69 69 e) 800 96 96 96 f) 696 96 96 96 9) Czy dzieci mogą pracować i zarabiać pieniądze? a) Tak b) Nie 10) Dla czego ludzie pracują? a) Żeby zarabiać pieniądze b) Bo im kazano

Teleturniej historia - powtórzenie

Classement

Des activités similaires de la Communauté

Visitez notre site de bureau pour changer de thème ou d'options, définir une tâche ou créer votre propre activité.

Changer de modèle

Interactives