1) leave (Past Simple: left) a) brać b) myśleć c) zostawiać, opuszczać, wychodzić  d) wygrywać 2) make (Past Simple: made) a) robić, czynić b) pływać c) pisać d) jeździć na czymś 3) meet (Past Simple: met) a) patrzeć b) spotykać c) robić, czynić d) myśleć, sądzić 4) read (Past Simple: read) a) pisać b) czytać c) myśleć, sądzić d) śpiewać 5) ride (Past Simple: rode) a) jeździć na czymś b) stać, wstać c) pływać d) biegać 6) run (Past Simple: ran) a) wygrywać b) widzieć, patrzeć c) biegać d) jeździć na czymś 7) say (Past Simple: said) a) powiedzieć b) myśleć, sądzić c) czytać d) widzieć, patrzeć 8) see (Past Simple: saw) a) stać, wstać b) widzieć, patrzeć c) zostawiać, opuszczać, wychodzić d) siedzieć 9) sell (Past Simple: sold) a) sprzedawać b) wysyłać c) brać d) wygrywać 10) send (Past Simple: sent) a) zostawiać, opuszczać, wychodzić b) wygrywać c) spotykać d) wysyłać 11) sing (Past Simple: sang) a) stać, wstać b) siedzieć c) śpiewać d) sprzedawać 12) sit (Past Simple: sat) a) robić, czynić b) siedzieć c) jeździć na czymś d) stać, wstać 13) stand (up) (Past Simple: stood (up) ) a) stać, wstać b) biegać c) siedzieć d) jeździć na czymś 14) swim (Past Simple: swam) a) biegać b) jeździć na czymś c) wygrywać d) pływać 15) take (Past Simple: took) a) pisać b) brać c) czytać d) zostawiać, opuszczać, wychodzić 16) tell (Past Simple: told) a) powiedzieć, opowiadać b) myśleć, sądzić c) robić, czynić d) wysyłać 17) think (Past Simple: thought) a) jeździć na czymś b) pisać c) myśleć, sądzić d) czytać 18) win (Past Simple: won) a) widzieć, patrzeć b) wygrywać c) powiedzieć, opowiadać d) wysyłać 19) write (Past Simple: wrote) a) sprzedawać b) robić, czynić c) widzieć, patrzeć d) pisać

PAST SIMPLE - irregular verbs part 2 (meaning)

Classement

Thème

Options

Changer de modèle

Interactives

Restauration auto-sauvegardé :  ?