Poprawnie: pisał, gotowała, uczyli się, jadłam, szłam, brał, widzieli, mówiłeś, oglądaliście, wkładałeś, Niepoprawnie: napisał, ugotowała, nauczyli się, zjadłam, poszłam, wziął, zobaczyli, powiedziałeś, obejrzeliście, włożyłeś,

Classement

Style visuel

Options

Changer de modèle

Restauration auto-sauvegardé :  ?