Créer les meilleures leçons plus rapidement
1) beschadigen a) kapotmaken b) ergeren c) verliezen d) doormaken 2) inzien a) begrijpen b) vooruitkijken c) beluisteren d) in de verte kijken 3) opbiechten a) negeren b) verkennen c) beluisteren d) bekennnen 4) ondersteunen a) inzien b) helpen c) vooruitkijken d) afmaken 5) naïef a) te goed van vertrouwen b) toegeven c) aanpassen d) doorhebben 6) negeren a) geen aandacht geven b) stoppen c) doorgaan d) blijven 7) opvallen a) niet opvallen b) afwezig zijn c) showen d) de aandacht trekken 8) opheffen a) een einde maken aan b) kloppen c) door hebben d) vergemakkelijken 9) intensief a) groots b) langzaam c) traag d) met veel inzet 10) permanent a) voortdurend b) nooit c) soms d) enkele keer 11) passief a) nooit b) afwachtend c) toen d) actief 12) overzichtelijk a) snel te overzien b) betrouwbaar c) vooruitkijken d) terugkijken 13) respecteren a) inzien b) niet serieus nemen c) respect tonen d) betrouwbaar zijn 14) hacken a) doorgeven b) inbreken in een computer c) stelen d) misdaad plegen 15) aangifte doen a) doorgeven b) stiekem doen c) politie bellen d) misdaad melden 16) delict a) onbeschoft b) criminele daad c) strafbaar d) ongeluk 17) individueel a) gezamenlijk b) met z'n allen c) alleen d) tweetallen
par

Classement

Des activités similaires de la Communauté

Visitez notre site de bureau pour changer de thème ou d'options, définir une tâche ou créer votre propre activité.

Changer de modèle

Interactives