niej, mu, im, nam, tobie.

Zaimki osobowe - celownik

Classement

Style visuel

Options

Changer de modèle

Restauration auto-sauvegardé :  ?