ja : mieszkam, ty : mieszkasz, on, ona, ono / pan, pani: mieszka, my: mieszkamy, wy : mieszkacie, oni, one / państwo : mieszkają ,

Classement

Thème

Options

Changer de modèle

Interactives

Restauration auto-sauvegardé :  ?