1) Alona i Victoria ... z Ukrainy. a) jesteśmy b) jest c) jesteście d) są 2) Gdzie (wy) ... ? a) mieszkają b) mieszkacie c) mieszka d) mieszkam 3) Skąd (ty) ... ? a) jest b) jesteś c) są d) jesteśmy 4) Mariola ... z Polski a) są b) jest c) jesteś d) jesteście 5) Jak ten mężczyzna ... na imię? a) mam b) masz c) ma d) mamy 6) (ja) ... w Gdańsku. a) Mieszkam b) Mieszkasz c) Mieszkacie d) Mieszkają 7) Gdzie (ty) ...? a) mieszkamy b) mieszkacie c) mieszka d) mieszkasz 8) Ola ... 20 lat. a) macie b) ma c) mają d) masz 9) Mama i tata Poliny...... telefon. a) macie b) mam c) mają d) ma 10) Czy (wy) ....... w Polsce? a) mieszka b) mieszkają  c) mieszkacie d) mieszkasz 11) Anastasiia ........ z Ukrainy.  a) jest b) jesteś c) jestem d) są 12) My .......... dzisiaj we Wrocławiu.  a) jest b) jestem c) jesteśmy d) są 13) Ja ....... z Polski. a) jest b) jestem c) jesteście d) jesteśmy 14) Czy wy ...... z Ukrainy? a) są b) jesteście c) jesteśmy d) jest 15) Piotr ....... w Warszawie. a) mieszkacie b) mieszkają c) mieszkasz d) mieszka 16) Ja i Sebastian ........ w Anglii. a) mieszka b) mieszkasz c) mieszkają d) mieszkamy 17) Kasia i Antek ........ w Szczecinie.  a) mieszkamy b) mieszkasz c) mieszka d) mieszkają 18) (ja) ...... się dobrze. a) mam b) macie c) ma d) masz 19) Czy (ty) ...... samochód? a) macie b) mają c) ma d) masz 20) Czy (wy) ...... dzieci? a) macie b) ma c) mam d) mają 21) Ja i Bartek ........ książki. a) mam b) masz c) ma d) mamy

Classement

Thème

Options

Changer de modèle

Interactives

Restauration auto-sauvegardé :  ?