1) ... stół a) duży (=big) b) duża (=big) c) duże (=big) 2) ... lampa a) mały (=small) b) mała (=small) c) małe (=small) 3) ... słońce a) żółty (=yellow) b) żółta (=yellow) c) żółte (=yellow) 4) ... książka a) stary (=old) b) stara (=old) c) stare (=old) 5) ... mężczyzna a) wysoki (=tall) b) wysoka (=tall) c) wysokie (=tall) 6) ... samochód a) drogi (=expensive) b) droga (=expensive) c) drogie (=expensive) 7) ... kawa a) gorący (=hot) b) gorąca (=hot) c) gorące (=hot) 8) ... telefon a) nowy (=new) b) nowa (=new) c) nowe (=new) 9) ... okno a) duży (=big) b) duża (=big) c) duże (=big) 10) ... studentka a) wysoki (=tall) b) wysoka (=tall) c) wysokie (=tall)

Classement

Thème

Options

Changer de modèle

Interactives

Restauration auto-sauvegardé :  ?