1) Czekam na ... przed teatrem. a) nią b) ją c) ona 2) Znam ... świetnie. a) one b) nie c) je 3) Czekają na ... na Rynku. a) go b) jego c) niego 4) Marek ... kocha. a) ona b) jej c) ją 5) Lubię ... a) cię b) ciebie c) tobą 6) Adrian pyta o ... a) wy b) was c) wami 7) Grzesiek ... lubi. a) my b) nas c) nami 8) Piotrek zna ... trzy miesiące. a) ich b) oni c) nich 9) Czekasz na ...? a) nią b) ona c) ją 10) Nie, czekam na ... a) wy b) wami c) was 11) Kogo kochasz: ...? a) mną czy ją b) mną czy nią c) mnie czy ją

Classement

Thème

Options

Changer de modèle

Interactives

Restauration auto-sauvegardé :  ?