1) czytać, ja czytam, ty czytasz a) film, teledysk b) piłkę nożną, tenisa, brydża, golfa c) zakupy, dyskotekę, kawę d) książkę, gazetę, artykuł 2) oglądać, ja oglądam, ty oglądasz a) piłkę nożną, tenisa, brydża, golfa b) pracę domową, słowo, list, listę c) film, teledysk d) obiad, zupę 3) robić, ja robię, ty robisz a) pracę domową, słowo, list, listę b) pracę domową, zakupy, zdjęcie, zadanie c) zakupy, dyskotekę, kawę d) obiad, zupę 4) gotować, ja gotuję, ty gotujesz a) obiad, zupę b) pomidora, piwo,  c) pracę domową, zakupy, zdjęcie, zadanie d) gimnastykę, piłkę nożną 5) chodzić na ..., ja chodzę, ty chodzisz a) zakupy, dyskotekę, kawę b) pracę domową, zakupy, zdjęcie, zadanie c) słowo d) obiad, zupę 6) grać w ..., ja gram w .., ty grasz w ... a) pracę domową, słowo, list, listę b) książkę, gazetę, artykuł c) piłkę nożną, tenisa, brydża, golfa d) film, teledysk 7) kupować, ja kupuję, ty kupujesz a) pomidora, piwo,  b) piłkę nożną, tenisa, brydża, golfa c) pracę domową, zakupy, zdjęcie, zadanie d) film, teledysk 8) pisać, ja piszę, ty piszesz a) film, teledysk b) pracę domową, słowo, list, listę c) pracę domową, zakupy, zdjęcie, zadanie d) książkę, gazetę, artykuł 9) powtórzyć, ja powtarzam, ty powtarzasz a) gimnastykę, piłkę nożną b) słowo c) film, teledysk d) pracę domową, zakupy, zdjęcie, zadanie 10) lubić, ja lubię, ty lubisz a) pomidora b) gimnastykę, piłkę nożną c) słowo, list, listę zakupów d) obiad

PKPK 1, lekcja 7, czasowniki z biernikiem

Classement

Style visuel

Options

Changer de modèle

Restauration auto-sauvegardé :  ?