I was... - Ja byłem..., You were... - Ty byłeś / Wy byliście..., He was... - On był..., She was... - Ona była..., It was... - Ono / To było..., We were... - My byliśmy..., They were... - Oni byli / One były..., Were you...? - Czy ty byłeś? / Czy wy byliście?, Was he...? - Czy on był?, Was she...? - Czy ona była?, Were they...? - Czy oni byli?, I wasn't... - Ja nie byłem..., We weren't... - My nie byliśmy..., They weren't... - Oni nie byli / One nie były..., He wasn't... - On nie był..., She wasn't... - Ona nie była..., It wasn't... - Ono / to nie było..., You weren't... - Ty nie byłeś / Wy nie byliście..., Was it...? - Czy ono / to było...?, Was I...? - Czy ja byłem...?,

Past Simple: was/were - twierdzenia, pytania, przeczenia

Classement

Thème

Options

Changer de modèle

Interactives

Restauration auto-sauvegardé :  ?