A/An: mówimy o czymś po raz pierwszy, przed nazwami zawodów, szybkość, częstotliwość, The: wspominamy o czymś drugi raz, osoba lub rzecz jest nam znana, osoby lub rzeczy jedyne w swoim rodzaju, przed liczebnikami porządkowymi, przed przymiotnikami w stopniu najwyższym, wyrażenia określające stulecia, nazwy wynalazków, nazwy rzek, mórz, oceanów i archipelagów, niektóre państwa, pasma górskie, regiony, Brak przedimka: rzeczowniki w liczbie mnogiej w znaczeniu ogólnym, przed rzeczownikami niepoliczalnymi, pojęcia abstrakcyjne, przed imionami, nazwami miast, przed nazwami ulic, przed nazwami szczytów górskich, pojedyncze wyspy, nazwy większości państw, przed językami i nazwami kontynantów, gdy mówimy ogólnie o instytucjach (szpital, szkoła),

Classement

Style visuel

Options

Changer de modèle

Restauration auto-sauvegardé :  ?