1) W weekend jedziemy .... góry! a) w b) na c) nad d) do e) u 2) Zaraz mam samolot, jestem właśnie .... lotnisku. a) w b) na c) nad d) do e) u 3) W niedzielę byliśmy ... pysznym obiedzie ... babci. a) w, w b) na, na c) nad, u d) do, u e) na, u 4) Uwielbiam jeździć ... jezioro! a) w b) na c) nad d) do e) u 5) Mieszkamy ... wsi. a) w b) na c) nad d) do e) u 6) Bardzo lubię chodzić ... spacer .... psem ... parku! a) do, z, do b) na, z, na c) na, z, do 7) Dawno nie byłam ... teatrze ... dobrym spektaklu. a) w, na b) na, w c) w, w 8) Idziemy jutro ... kina ... nowy film Agnieszki Holland? a) w, na b) na, na c) nad, w d) do, na e) u, nad

Classement

Style visuel

Options

Changer de modèle

Restauration auto-sauvegardé :  ?