1) Haberci, elçi anlamına gelen kavramdır. a) Peygamber b) Mehdi c) Alim d) Usta e) Dinci f) Halife 2) Allah'ın peygambere gönderdiği mesajlara denir. a) Haber b) Vahiy c) SMS d) Bildiri e) Dürtü f) Kavram 3) Doğru sözlü olmak demektir. a) Fetanet b) Emanet c) İsmet d) Tebliğ e) Sıdk f) Kıyamet 4) Peygamberlerin gösterdiği olağanüstü yeteneklere denir. a) Sihir b) Büyü c) Mucize d) Abrakabra e) Fal f) Fıtrat 5) Dua etmek, Allah'a yönelmek demektir. a) Niyaz b) Yöneliş c) Kıyam d) Zaman e) Duman f) Salat 6) İlk Peygamberdir. a) Hz. Musa b) Hz. Davud c) Hz. Kabil d) Hz. Adem e) Hz. İsa f) Hz. Nuh 7) Allah'ın gönderdiği mesajları olduğu gibi iletmek, bildirmek demektir. a) Kıssa b) Kısas c) Tebliğ d) Dürtme e) Gönderme f) Emanet 8) Peygamberlerin zeki olmasını ifade eder. a) Niyazet b) Resmiyet c) Fetanet d) Nusret e) Fikret f) Cibilliyet 9) Hz. Davud'a gönderilen ilahi kitaptır. a) Kur'an b) İncil c) Tevrat d) Avesta e) Upnişad f) Zebur 10) Birkaç sayfadan oluşan, kitap haline getirilemeyecek seviyede olan ilahi emirlere denir. a) Kara kitap b) Suhuf c) Yusuf d) Teessüf e) İlmihal f) Kitapçık 11) Namazdan önce yapılan temizliğe denir. a) Banyo b) Duş c) Abdest d) Dezenfeksiyon e) Kolonyalama f) Tozu alma

Thème

Options

Classement

Changer de modèle

Interactives

Restauration auto-sauvegardé :  ?