1) TBMM ne zaman açıldı? a) 23 Nisan 1920 b) 27 Aralık 1919 c) 23 Temmuz 1919 2) Lozan antlaşması ne zaman imzalndı? a) 11 Ekim 1922 b) 24 Temmuz 1923 c) 23 Ağustos 1921 3) Sakarya Meydan savaşı ne zaman olmuştur? a) 30 Ağustos 1922 b) 24 Temmuz1923 c) 23 Ağustos 1921 4) Atatürk ne zaman Samsun'a çıktı ? a) 23 Temmuz 1919 b) 19 Mayıs 1919 c) 28 Mayıs 1919 5) Atatürk hangi yılda doğdu? a) 1891 b) 1902 c) 1881 6) Güney cephesinin komutanı kimdir? a) İsmet inönü b) Atatürk c) Ali Sahip Bey 7) Atatürk'ün gittiği 3. okul hangisidir? a) İstanbul Harp Okulu  b) Selanik Mülkiye Rüştiyesi c) Şemsi Efendi İlkokulu 8) Atatürk'ün ilk askeri alandaki başarısı hangisidir? a) Çanakkale Savaşı b) Trablusgarp Savaşı c) Meydan Savaşı 9) Hangisi İtifak devletlerindendir? a) Fransa b) İngiltere c) Osmanlı Devleti 10) Mili Mücadele bitince hangi devlet ateşkes istedi? a) İtilaf Devletleri b) İtifak Devletleri

Thème

Options

Classement

Changer de modèle

Interactives

Restauration auto-sauvegardé :  ?