dobrze mówić po polsku, być popularny/popularna, jechać na wakacje, mieć ładny dom, być zdrowy/zdrowa, być wysportowany/wysportowana, być modelem/modelką, mieć zdrowe zęby, mieć luksusowy samochód, długo żyć, być mądry/mądra, mieć dobrą pracę.

Jeśli chcesz być bogaty, musisz dużo pracować. (Polski jest cool, lekcja 11.5)

Classement

Cartes aléatoires est un modèle à composition non limitée. Il ne génère pas de points pour un classement.

Thème

Options

Changer de modèle

Interactives

Restauration auto-sauvegardé :  ?