Ίδρυση Φιλικής Εταιρείας στην Οδησσό., Η έδρα της Φιλικής Εταιρείας μεταφέρεται στην Κωνσταντινούπολη., Ο Αλέξνδρος Υψηλάντης δέχεται την αρχηγία της Φιλικής Εταιρείας., Μάχη στο Δραγατσάνι., Ο Γεωργάκης Ολύμπιος και οι συμπολεμιστές του ανατινάχτηκαν στη μονή Σέκου ., Εξέγερση στην Πελοπόννησο., Απελευθέρωση της Καλαμάτας., Ο Κολοκοτρώνης αναλαμβάνει την ηγεσία των επαναστατημένων Ελλήνων., Ο Δημήτριος Υψηλάντης φθάνει στην Πελοπόννησο., Απελευθέρωση της Τριπολιτσάς (Τρίπολη)..

Η επανάσταση στην Πελοπόννησο

Classement

Style visuel

Options

Changer de modèle

Restauration auto-sauvegardé :  ?