cartoon - film animowany, magazine - czasopismo, web page - strona internetowa, TV competition - konkurs telewizyjny, serial - serial, newspaper - gazeta, game show - teleturniej, sports programme - program sportowy, talent show - konkurs talentów, radio - radio,

Classement

Style visuel

Options

Changer de modèle

Restauration auto-sauvegardé :  ?