1) Czas Past Simple to czas: a) teraźniejszy prosty b) przeszły dokonany c) przyszły prosty 2) Czasu Past Simple używamy gdy: a) mówimy czynności wykonywanej w chwili mówienia b) mówimy o czynności regularnie się powtarzającej c) mówimy o czynności, która wydarzyła się w przeszłości 3) Zdanie twierdzące w czasie Past Simple składa się z następujących elementów: a) Podmiot + II forma czasownika  b) Podmiot + czasownik z końcówką -ing c) Podmiot + III forma czasownika 4) W czasie Past Simple, jeżeli czasownik w zdaniu kończy się na literę - y po spółgłosce (-dy, -ry) przed dodaniem końcówki ed, "y" zamieniamy na: a) i b) t c) j 5) W czasie Past Simple w pytaniach i przeczeniach pojawia się operator: a) do b) did c) does 6) W czasie Past Simple operator we wszystkich osobach: a) wygląda tak samo b) wygląda inaczej 7) W czasie Past Simple czasownik be w I i III osobie liczby pojedynczej przyjmuje formę: a) was b) were c) been 8) W czasie Past Simple czasownik be w liczbie mnogiej przyjmuje formę: a) was b) were c) been 9) W czasie Past Simple w pytaniach i przeczeniach po dodaniu operatora did/ didn't czasownik: a) wraca do pierwszej formy b) zyskuje końcówkę -ed c) przyjmuje II formę 10) Jak wygląda czasownik play w czasie Past Simple: a) played b) plaed 11) Jak wygląda czasownik try w czasie Past Simple: a) tried b) tryed 12) Jak wygląda czasownik move w czasie Past Simple: a) moved b) moveed 13) Jak wygląda czasownik prefer w czasie Past Simple: a) prefered b) preferred 14) Jak wygląda czasownik watch w czasie Past Simple: a) watced b) watched 15) Jak wygląda czasownik be w czasie Past Simple: a) was b) were c) was/ were 16) Jak wygląda czasownik study w czasie Past Simple: a) studied b) studyed 17) Jak wygląda czasownik stop w czasie Past Simple: a) stoped b) stopped 18) Jak wygląda czasownik happen w czasie Past Simple: a) happened b) happend 19) Czy ona była głodna? a) Was she hungry? b) Were she hungry? 20) Byleś wczoraj w szkole? a) Were you at school yesterday? b) Was you at school yesterday?

Junior Explorer 5 Unit 6 grammar (Past Simple)

Classement

Thème

Options

Changer de modèle

Interactives

Restauration auto-sauvegardé :  ?