צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
קהילה

חיבור וחיסור מאונך עד

2693 תוצאות עבור 'חיבור וחיסור מאונך עד'

תרגילים עד 10 נכון לא נכון
תרגילים עד 10 נכון לא נכון מיון קבוצה
על ידי
חיבור וחיסור עד 10
חיבור וחיסור עד 10 הכה את החפרפרת
על ידי
חיבור וחיסור עד 20
חיבור וחיסור עד 20 מרדף במבוך
על ידי
חיבור וחיסור עד 20
חיבור וחיסור עד 20 פתח את התיבה
על ידי
חיבור וחיסור עד 10
חיבור וחיסור עד 10 גלגל אקראי
על ידי
חיבור וחיסור עד 10
חיבור וחיסור עד 10 הכה את החפרפרת
על ידי
חיבור וחיסור עד 01
חיבור וחיסור עד 01 גלגל אקראי
על ידי
חיבור וחיסור עד 10
חיבור וחיסור עד 10 חידון טלויזיה
על ידי
חיבור וחיסור עד 10
חיבור וחיסור עד 10 מיון קבוצה
על ידי
חיבור וחיסור עד 100
חיבור וחיסור עד 100 הכה את החפרפרת
על ידי
 חיבור וחיסור עד 02
חיבור וחיסור עד 02 פתח את התיבה
על ידי
חיבור וחיסור עד 10
חיבור וחיסור עד 10 זוגות תואמים
על ידי
חיבור וחיסור עד 10
חיבור וחיסור עד 10 גלגל אקראי
על ידי
חיבור וחיסור עד 20
חיבור וחיסור עד 20 פתח את התיבה
על ידי
 חיבור וחיסור עד 100
חיבור וחיסור עד 100 מצא את ההתאמה
על ידי
חיבור וחיסור עד 20
חיבור וחיסור עד 20 אמת או שקר
על ידי
חיבור וחיסור עד 20
חיבור וחיסור עד 20 פתח את התיבה
על ידי
 חיבור וחיסור עד 20
חיבור וחיסור עד 20 גלגל אקראי
על ידי
חיבור וחיסור עד 20
חיבור וחיסור עד 20 פתח את התיבה
על ידי
חיבור וחיסור עד 10
חיבור וחיסור עד 10 גלגל אקראי
על ידי
חיבור וחיסור עד 10
חיבור וחיסור עד 10 מיון קבוצה
על ידי
חיבור וחיסור עד 10
חיבור וחיסור עד 10 מיון קבוצה
על ידי
חיבור וחיסור עד 100
חיבור וחיסור עד 100 חידון טלויזיה
על ידי
חיבור וחיסור עד 20
חיבור וחיסור עד 20 פתח את התיבה
על ידי
חיבור וחיסור עד 02
חיבור וחיסור עד 02 חידון טלויזיה
על ידי
חיבור וחיסור עד 20
חיבור וחיסור עד 20 מצא את ההתאמה
על ידי
חיבור וחיסור עד 001
חיבור וחיסור עד 001 פתח את התיבה
על ידי
חיבור וחיסור עד 20
חיבור וחיסור עד 20 מצא את ההתאמה
על ידי
חיבור וחיסור עד 01
חיבור וחיסור עד 01 פוצץ בלון
על ידי
 חיבור וחיסור עד 20
חיבור וחיסור עד 20 גלגל אקראי
על ידי
חיבור וחיסור עד 10
חיבור וחיסור עד 10 מצא את ההתאמה
על ידי
חיבור וחיסור עד 20
חיבור וחיסור עד 20 מרדף במבוך
על ידי
חיבור וחיסור עד 20
חיבור וחיסור עד 20 חידון טלויזיה
על ידי
חיבור וחיסור עד 20
חיבור וחיסור עד 20 גלגל אקראי
על ידי
חיבור וחיסור עד 50
חיבור וחיסור עד 50 פוצץ בלון
על ידי
חיבור וחיסור עד 20
חיבור וחיסור עד 20 גלגל אקראי
על ידי