קהילה

פיםמןבד ש נ מ

דוגמאות מהקהילה שלנו

5944 תוצאות עבור 'פיםמןבד ש נ מ'

צלילים ר, מ, ה, ב, נ, ש
צלילים ר, מ, ה, ב, נ, ש גלגל אקראי
על ידי
ש-ב-ת-ה-ח-נ-ן-ד-ג-ל-מ--ם
ש-ב-ת-ה-ח-נ-ן-ד-ג-ל-מ--ם גלגל אקראי
על ידי
צלילים ש נ ן
צלילים ש נ ן חידון
על ידי
ש נ צ ג
ש נ צ ג מיון קבוצה
על ידי
מילים ב מ ה נ
מילים ב מ ה נ התאמה
על ידי
שורש ש-מ-ר
שורש ש-מ-ר הכה את החפרפרת
על ידי
זיכרון - ר, ש, ז, נ + קמץ
זיכרון - ר, ש, ז, נ + קמץ זוגות תואמים
על ידי
חזרה על צליל ש נ
חזרה על צליל ש נ גלגל אקראי
על ידי
נ, ג, ר, מ - קמצ/שווא
נ, ג, ר, מ - קמצ/שווא זוגות תואמים
על ידי
צלילים ש נ ג ח
צלילים ש נ ג ח קלפים אקראיים
על ידי
צליל פותח מ ש ר
צליל פותח מ ש ר מיין לקטגוריות
על ידי
צלילים ש נ ג ח ב
צלילים ש נ ג ח ב פתח את התיבה
על ידי
האותיות ש,ר,ג,נ,ד
האותיות ש,ר,ג,נ,ד חידון
על ידי
משפטים קצרים- ר,ב,נ,ה,מ
משפטים קצרים- ר,ב,נ,ה,מ זוגות תואמים
על ידי
זיכרון - מ, נ, ל 31/1
זיכרון - מ, נ, ל 31/1 זוגות תואמים
על ידי
מילים ר,מ,ה,ב,נ
מילים ר,מ,ה,ב,נ פתח את התיבה
על ידי
צלילים ש נ ג ח ב
צלילים ש נ ג ח ב גלגל אקראי
על ידי
 צליל פותח ש-ב-ת-נ-ן
צליל פותח ש-ב-ת-נ-ן מצא את ההתאמה
על ידי
מילים ש נ ג ח ב א
מילים ש נ ג ח ב א פתח את התיבה
על ידי
צלילים ש-ב-ת-נ-ן-ה
צלילים ש-ב-ת-נ-ן-ה גלגל אקראי
על ידי
אותיות א,ב,נ,מ,ת
אותיות א,ב,נ,מ,ת מצא את ההתאמה
על ידי
א,ב,ר,ש,ח,מ, - אביגיל
א,ב,ר,ש,ח,מ, - אביגיל זוגות תואמים
על ידי
מילים עם חיריק ש,ר,ל,נ
מילים עם חיריק ש,ר,ל,נ קלפים אקראיים
על ידי
זיכרון מילים ש נ ג ח ב
זיכרון מילים ש נ ג ח ב זוגות תואמים
על ידי
אותיות ר,מ,ה,ב,נ
אותיות ר,מ,ה,ב,נ פתח את התיבה
על ידי
צלילים ש-ב-ת-ח-נ-ן
צלילים ש-ב-ת-ח-נ-ן גלגל אקראי
על ידי
מילים בצלילים ר ב מ נ ה
מילים בצלילים ר ב מ נ ה פתח את התיבה
על ידי
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?