קהילה

5-6

דוגמאות מהקהילה שלנו

10000+ תוצאות עבור '5 6'

Znajdź ukryte przedmioty.
Znajdź ukryte przedmioty. דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Countries and Nationalities GG2
Countries and Nationalities GG2 זוגות תואמים
על ידי
Posegreguj wady i zalety
Posegreguj wady i zalety מיון קבוצה
על ידי
stopniowanie przysłówków
stopniowanie przysłówków גלגל אקראי
על ידי
Myśl szybko, mów szybko - logopedia
Myśl szybko, mów szybko - logopedia גלגל אקראי
על ידי
Present Simple vs Present Continuous
Present Simple vs Present Continuous חידון טלויזיה
על ידי
 too/ enough/ as..as English Class A2
too/ enough/ as..as English Class A2 מילה חסרה
על ידי
Past simple - QUIZ
Past simple - QUIZ חידון טלויזיה
על ידי
Name the place...
Name the place... התאמה
על ידי
Was/were (past simple be)
Was/were (past simple be) מיון קבוצה
על ידי
Past Simple: WAS/WERE
Past Simple: WAS/WERE חידון
על ידי
Pisownia nie z różnymi częściami mowy
Pisownia nie z różnymi częściami mowy אמת או שקר
על ידי
to be going to
to be going to דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Brainy 5, unit 6, shops
Brainy 5, unit 6, shops התאמה
על ידי
5.6 Verbs in Past Simple Tense
5.6 Verbs in Past Simple Tense מצא את ההתאמה
על ידי
Comparatives and superlatives
Comparatives and superlatives מילה חסרה
על ידי
Past Simple - Regular verbs
Past Simple - Regular verbs בטל את הערבוב
על ידי
Past simple Hit the mole
Past simple Hit the mole הכה את החפרפרת
על ידי
Shopping
Shopping מילה חסרה
על ידי
Past Simple sentences
Past Simple sentences מילה חסרה
על ידי
Comparative adjectives
Comparative adjectives פתח את התיבה
על ידי
Will for decisions
Will for decisions חידון
על ידי
Past Simple- regular verbs
Past Simple- regular verbs גלגל אקראי
על ידי
Zaimki
Zaimki הכה את החפרפרת
על ידי
Present continuous
Present continuous גלגל אקראי
על ידי
Past Continuous
Past Continuous חידון תמונה
על ידי
Some, any, every, no
Some, any, every, no חידון
על ידי
modal verbs
modal verbs גלגל אקראי
על ידי
Past Continuous
Past Continuous חידון טלויזיה
על ידי
Comparative and Superlative
Comparative and Superlative חידון
על ידי
Adverbs of manner
Adverbs of manner התאמה
על ידי
What are they going to do?
What are they going to do? גלגל אקראי
על ידי
Past simple - regular and was/were
Past simple - regular and was/were מטוס
על ידי
Części mowy
Części mowy גלגל אקראי
על ידי
GOING TO (to be)
GOING TO (to be) מילה חסרה
על ידי
household chores 2
household chores 2 התאמה
על ידי
technology - speaking GMF 4
technology - speaking GMF 4 פתח את התיבה
על ידי
Kąty, trójkąty i czworokąty
Kąty, trójkąty i czworokąty התאמה
על ידי
Future Simple - unjumble
Future Simple - unjumble בטל את הערבוב
על ידי
Past Simple - irregular verbs
Past Simple - irregular verbs התאמה
על ידי
Christmas Truth or Dare
Christmas Truth or Dare פתח את התיבה
על ידי
Comparison of short adjectives
Comparison of short adjectives חידון טלויזיה
על ידי
Must, Mustn`t, Have to, Don`t have to
Must, Mustn`t, Have to, Don`t have to חידון טלויזיה
על ידי
Rozprawka
Rozprawka מילה חסרה
על ידי
Internet - wady i zalety
Internet - wady i zalety מיון קבוצה
על ידי
Halloween speaking
Halloween speaking גלגל אקראי
על ידי
Questions in the Past Simple
Questions in the Past Simple היפוך אותיות
על ידי
There is/There are
There is/There are קלפים אקראיים
על ידי
Myśl-Emocja-Zachowanie
Myśl-Emocja-Zachowanie מיון קבוצה
על ידי
Shopping
Shopping התאמה
על ידי
WF - nazwij ćwiczenia
WF - nazwij ćwiczenia התאמה
על ידי
family
family דיאגרמה עם תוויות
על ידי
POWTÓRZENIE KLASA 6 - WYJAŚNIJ POJĘCIA
POWTÓRZENIE KLASA 6 - WYJAŚNIJ POJĘCIA חידון
על ידי
Perfekt mit HABEN oder SEIN?
Perfekt mit HABEN oder SEIN? חידון
על ידי
Tell me about #3
Tell me about #3 קלפים אקראיים
על ידי
Auf dem Markt (2)
Auf dem Markt (2) דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Przyimki
Przyimki התאמה
על ידי
Months
Months תשבץ
על ידי
Junior Explorer 6 - Unit 5b - Present Perfect
Junior Explorer 6 - Unit 5b - Present Perfect מילה חסרה
על ידי
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?