צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
קהילה

The word the

10000+ תוצאות עבור 'the word the'

click the correct word
click the correct word מצא את ההתאמה
על ידי
Click the correct word
Click the correct word פתח את התיבה
על ידי
Choose the correct word
Choose the correct word פתח את התיבה
על ידי
click the correct word
click the correct word פתח את התיבה
על ידי
click the correct word
click the correct word מצא את ההתאמה
על ידי
Read the word.
Read the word. פתח את התיבה
על ידי
Arrange the word
Arrange the word מצא את ההתאמה
על ידי
match the french word to the fruit
match the french word to the fruit מצא את ההתאמה
על ידי
cvc 1MATCH THE WORD TO THE PICTURE
cvc 1MATCH THE WORD TO THE PICTURE מצא את ההתאמה
על ידי
cvc MATCH THE WORD TO THE PICTURE
cvc MATCH THE WORD TO THE PICTURE מצא את ההתאמה
על ידי
INGLESE - THE FAMILY & PARTS OF THE HOUSE
INGLESE - THE FAMILY & PARTS OF THE HOUSE חידון
על ידי
Click on the correct word
Click on the correct word פתח את התיבה
על ידי
Click on the correct word
Click on the correct word מצא את ההתאמה
על ידי
Click on the correct word
Click on the correct word פתח את התיבה
על ידי
INGLESE - THE PARTS OF THE HOUSE
INGLESE - THE PARTS OF THE HOUSE מרדף במבוך
על ידי
The time and daily routines
The time and daily routines פתח את התיבה
על ידי
Guess the word
Guess the word איש תלוי
על ידי
Guess the word
Guess the word איש תלוי
על ידי
Guess the word
Guess the word איש תלוי
על ידי
choose the correct word
choose the correct word חידון טלויזיה
על ידי
arrange the word
arrange the word היפוך אותיות
על ידי
Click the correct word
Click the correct word חידון טלויזיה
על ידי
Arrange the word
Arrange the word היפוך אותיות
על ידי
arrange the word
arrange the word היפוך אותיות
על ידי
Guess the word
Guess the word איש תלוי
על ידי
Arrange the word
Arrange the word היפוך אותיות
על ידי
arrange the word
arrange the word היפוך אותיות
על ידי
Arrange the word
Arrange the word היפוך אותיות
על ידי
arrange the word
arrange the word היפוך אותיות
על ידי
click the correct word
click the correct word חידון טלויזיה
על ידי
arrange the word
arrange the word היפוך אותיות
על ידי
arrange the word
arrange the word היפוך אותיות
על ידי
Choose the correct word
Choose the correct word חידון
על ידי
Guess the word
Guess the word איש תלוי
על ידי
Click the correct word
Click the correct word חידון טלויזיה
על ידי
Guess the word
Guess the word איש תלוי
על ידי
Guess the word
Guess the word איש תלוי
על ידי
Say the word
Say the word גלגל אקראי
על ידי
Guess the word
Guess the word איש תלוי
על ידי
arrange the word
arrange the word היפוך אותיות
על ידי
Arrange the word
Arrange the word היפוך אותיות
על ידי
arrange the word
arrange the word היפוך אותיות
על ידי
Choose the correct word - Quiz
Choose the correct word - Quiz חידון
על ידי
Circle the correct word.
Circle the correct word. חידון
על ידי
arrange the word
arrange the word היפוך אותיות
על ידי
Choose the correct word!
Choose the correct word! התאמה
על ידי
Guess the word
Guess the word איש תלוי
על ידי
The Solar System
The Solar System פתח את התיבה
על ידי
arrange the word
arrange the word היפוך אותיות
על ידי
Arrange the word
Arrange the word היפוך אותיות
על ידי
Arrange the word
Arrange the word היפוך אותיות
על ידי
Click the correct word
Click the correct word חידון טלויזיה
על ידי
click the correct word
click the correct word חידון טלויזיה
על ידי
arrange the word
arrange the word היפוך אותיות
על ידי
Drag the picture to the correct word
Drag the picture to the correct word ללא ערבוב
על ידי
drag the picture to the correct word
drag the picture to the correct word ללא ערבוב
על ידי